GÜNDEM

EDEBİYAT

Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği “Sanat Bizim Neyimize?” seminer dizisinin ilki 21 Ekim’de Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

İlk dersinde öncelikle İslam sanatına giriş konusunda bilgiler veren sanat eleştirmeni Ömer Lekesiz “Gücümüz el verdiğince Kur’an’ın ve Sünnet’in içinde duracağız.” dedi.

İslam’ın zihniyet ve kültür gücü de ed-Din ve Muhammedi şeriat olarak zamanların, mekanların ve nesillerin tamamını kuşatmasından kaynaklanmakta olduğunun altını çizen Lekesiz, “Bunları özellikle vurgulayışım, inşallah yapmayı planladığımız bu derslerde İslam sanatını anlamaya çalışırken son tahlilde aslında ed-Din’i anlamaya çalışacağımızın da sürekli göz önünde bulundurulması içindir.” şeklinde konuştu.

Lekesiz, İslam sanatından söz edildiği yerde bahsedilenin Muhammedi şeriatın kendisi olması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:   

“Haliyle gücümüz el verdiğince Kur’an’ın ve Sünnet’in içinde duracağız. Bunların içinde durmaksa bunlara ilişkin inanışı ve edebi zorunlu kılar. Tam da bu nedenle İslam sanatı üzerine konuşmamız teoriye dair bir konuşma değil Vahy’e dayalı “İlm-i ilahiye’ diğer söyleyişle metafiziğe dair bir konuşma olacaktır. “Metafiziğe dair” diyorum, “metafiziği” demiyorum. Metafiziği konuşmak felsefenin işidir. Biz ise metafizik’te diri, bilen, irade eden ve güç yetiren olması yönünden Allah’tan ortaya çıkmış olan alem’in zahir ve batınını sanat merkezli olarak konuşmaya çalışacağız.”

Derslerinde tanımlamaya başvurmayacağını, teori yapmayacağını dile getiren Lekesiz, “Teorinin söz konusu olmadığı yerde doğrudan bir sanat türünün öğretilmesi de söz konusu olmayacaktır. Hatta sanat türlerini başlıklandırarak anlatma yoluna gidilmeyecektir.” dedi.

Sanata karakter kazandıran, onları besleyen, açan, açımlayan İslami (metafizik) kavramları ele alırken kavramların sıraları, yerleri geldikçe örneklendirme, nitelendirilme bazında kendilerini göstereceğini belirten Lekesiz, seminer dizisinin amacını şu cümlelerle anlattı:

“Örneğin sanat-insan-yaratma üçlüsünü, nefis, hayal, tahayyül, ihtira vb. konularını ele alırken hattı, minyatürü, tezhibi de konuşuyor olacağız. Daha açık bir söyleyişle, yükselen İslami burjuvazinin sanat taleplerine cevap vermek için yazılacak öykü, roman, çizilecek hat, yapılacak minyatür, ebru, tezhip gibi işlerin tekniği bu derslere dahil değildir.

Seminer sonunda dinleyicilerin sorularını cevaplayan Ömer Lekesiz’in ikinci semineri 26 Kasım Perşembe, saat 19.00’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

 

Tweetle

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İsim *

E-Posta *

İnternet Sitesi

Yorum